Ginseng Siberian

£1.27

Latin name: Eleutherococcus Senticosus

Common names: devil's bush, wild pepper, eleuthero